Chính sách vận chuyển, cài đặt

Đối với các dịch vụ thiết kế website của Công ty TNHH Công Nghệ CUBE (CUBETECH) bao gồm như tên miềm, hosting, máy chủ, thiết kế website và xây dựng hệ thống phần mềm theo yêu cầu. Tùy vào các gói dịch vụ của CUBETECH, dẫn đến chúng tôi có một số qui định chung như sau:

Đối với dịch thiết kế webiste

 • Thực hiện việc thiết kế website cho khách hàng hàng gồm các bước như sau
  • Bước 1: Xác định nhu cầu khách hàng
  • Bước 2: Xác định chủ thể tên miềm, nhằm mục đích đăng ký tên miền cho đúng với các thủ tục mà VNNIC yêu cầu
  • Bước 3: Ký hợp đồng và chủ thể ký xác nhận vào “bảng khai đăng ký tên miền” theo đúng chủ thể.
  • Bước 4: Tiến hành thiết kế
  • Bước 5: Hướng dẫn khách hàng quản trị hệ thống
  • Bước 6: Bàn giao thông tin quản trị và nghiệm thu hợp đồng.
 • Đối với tên miền thì CUBETECH đăng ký tại nhà đăng ký Mắt Bão hoặc do khách hàng lựa chọn
 • Đối với máy chủ CUBETECH hỗ trợ khách hàng đăng ký tại Mắt Bão hoặc do khách hàng lựa chọn

Đối việc xây dựng hệ thống phần mềm theo yêu cầu

 • Ngoài việc thiết kế hệ thống website cho khách hàng, CUBETECH còn một gói dịch vụ đặc biệt nhận lập trình phần mềm theo yêu cầu của người dùng nhằm đảm bảo được các tính năng hữu ít cho người dùng, bao gồm các bước như sau:
 • Bước 1: Trao đổi và nhận yêu cầu
 • Bước 2: Xác định yêu cầu
 • Bước 3: Phân tích yêu cầu
 • Bước 4: Phát thảo ra giấy và thảo thuận giá
 • Bước 5: Xác định chính xác yêu cầu, tiến hành ký kết hợp đồng
 • Bước 6: Thực hiện hợp đồng
 • Bước 7: Triển khai và hướng dẫn người dùng
 • Bước 8: Kiểm tra toàn bộ hệ thống và đóng gói
 • Bước 9: Chuyển giao toàn quyền cho khách hàng và nghiệm thu hợp đồng
 • Bước 10: Bảo trì hệ thống 12 tháng.